Nhiều hoạt động nhân tháng Thanh niên 2012

27/03/2012 Nhân tháng thanh niên 2012, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác giúp dân xoá nhà tạm, 1.350 đoàn viên thanh niên đã tham gia gần 1500 ngày công vận chuyển gỗ, cát, sạn, gạch giúp nhân dân xóa 3 ngôi nhà tạm.

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn