Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
110/TB-HĐTD 12/06/2024 Hết hiệu lực
77/TB-HĐTD 26/04/2024 Đang có hiệu lực
49/KH-UBND 22/02/2024 Đang có hiệu lực
915/TB-HĐTD 28/12/2023 Hết hiệu lực
1678/QĐ-UBND 14/06/2023 Đang có hiệu lực
97/TB-UBND 31/05/2023 Đang có hiệu lực
01/KH-NV 09/05/2023 Hết hiệu lực
239/TB-HĐKTSH 28/04/2023 Đang có hiệu lực
72/TB-UBND 14/04/2023 Đang có hiệu lực
2121/KH-UBND 11/04/2023 Hết hiệu lực
1991/KH-UBND 05/04/2023 Đang có hiệu lực
61/TB-UBND 04/04/2023 Đang có hiệu lực
153/TB-UBND 24/10/2022 Đang có hiệu lực
145/TB-UBND 07/10/2022 Đang có hiệu lực
185/KH-UBND 26/09/2022 Đang có hiệu lực

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn