2. Tờ trình và các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện Đông Giang
Tiêu đề 2. Tờ trình và các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện Đông Giang
Nhiệm kỳ NHIỆM KỲ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 4
Tải về

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn