Số ký hiệu 03/TB-UBBC
Trích yếu Kết luận của đồng chí Đỗ Tài, Chủ tịch ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Đông Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực Bầu cử
Cơ quan ban hành Ủy ban bầu cử
Loại văn bản Thông báo
Người ký Đinh Văn Hươm
Ngày ban hành 05/03/2021
Ngày có hiệu lực 05/03/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kết luận của đồng chí Đỗ Tài, Chủ tịch ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Đông Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu: 03/TB-UBBC
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/03/2021

Văn bản liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn