Số ký hiệu 06/QĐ-UBBC
Trích yếu Thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực Bầu cử
Cơ quan ban hành Ủy ban bầu cử
Loại văn bản Quyết định
Người ký Đỗ tài
Ngày ban hành 09/02/2021
Ngày có hiệu lực 09/02/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu: 06/QĐ-UBBC
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 09/02/2021

Văn bản liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn