Số ký hiệu 01
Trích yếu Tài liệu hỏi - đáp về bầu cử
Lĩnh vực Bầu cử
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Tài liệu
Người ký Khác
Ngày ban hành 05/04/2021
Ngày có hiệu lực 05/04/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Tài liệu hỏi - đáp về bầu cử
Số ký hiệu: 01
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/04/2021

Văn bản liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn