Số ký hiệu Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Trích yếu ...
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Quyết định
Người ký Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành 28/04/2022
Ngày có hiệu lực 28/04/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
...
Số ký hiệu: Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 28/04/2022

Văn bản liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn