Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
01 05/04/2021 Đang có hiệu lực
03/TB-UBBC 05/03/2021 Đang có hiệu lực
216/CV-UBND 25/02/2021 Đang có hiệu lực
34/GM0-UBND 24/02/2021 Đang có hiệu lực
21/KH-UBND 23/02/2021 Đang có hiệu lực
233/UBND-NV 22/02/2021 Đang có hiệu lực
09/TB-UBBC 19/02/2021 Đang có hiệu lực
05/QĐ-UBBC 09/02/2021 Đang có hiệu lực
06/QĐ-UBBC 09/02/2021 Đang có hiệu lực
07/QĐ-UBBC 09/02/2021 Đang có hiệu lực

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn