Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 166 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
709/UBND-TH 12/04/2024 Hết hiệu lực
55/TB-UBND 21/03/2024 Đang có hiệu lực
429/QĐ-BTC 12/03/2024 Đang có hiệu lực
49/KH-UBND 22/02/2024 Đang có hiệu lực
107/QĐ-UBND 09/02/2024 Đang có hiệu lực
17/TB-UBND 19/01/2024 Hết hiệu lực
08/TB-UBND 10/01/2024 Đang có hiệu lực
214/TB-UBND 15/12/2023 Hết hiệu lực
2391/UBND-VX 27/09/2023 Hết hiệu lực
1678/QĐ-UBND 14/06/2023 Đang có hiệu lực

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn