Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 128 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
73/QĐ-UBND 09/02/2023 Đang có hiệu lực
153/TB-UBND 24/10/2022 Đang có hiệu lực
145/TB-UBND 07/10/2022 Đang có hiệu lực
185/KH-UBND 26/09/2022 Đang có hiệu lực
2198/UBND-VX 28/10/2021 Đang có hiệu lực
2135/UBND-VX 22/10/2021 Đang có hiệu lực
2133/UBND-VX 22/10/2021 Đang có hiệu lực
2121/UBND-TH 21/10/2021 Đang có hiệu lực
2191/QĐ-UBND 15/10/2021 Đang có hiệu lực
255/GM-UBND 15/10/2021 Đang có hiệu lực

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn