Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 181 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
1485/QĐ-UBND 27/06/2024 Đang có hiệu lực
1486/QĐ-UBND 27/06/2024 Đang có hiệu lực
1471/QĐ-UBND 26/06/2024 Đang có hiệu lực
1465/QĐ-UBND 24/06/2024 Đang có hiệu lực
1464/QĐ-UBND 24/06/2024 Đang có hiệu lực
110/TB-HĐTD 12/06/2024 Hết hiệu lực
1270/QĐ-BTC 28/05/2024 Đang có hiệu lực
1271/QĐ-BTC 28/05/2024 Đang có hiệu lực
1060/UBND-TH 27/05/2024 Đang có hiệu lực
1261/QĐ-BTC 27/05/2024 Đang có hiệu lực

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn