Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 158 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
2391/UBND-VX 27/09/2023 Đang có hiệu lực
1678/QĐ-UBND 14/06/2023 Đang có hiệu lực
97/TB-UBND 31/05/2023 Đang có hiệu lực
01/KH-NV 09/05/2023 Hết hiệu lực
1304/QĐ-UBND 05/05/2023 Đang có hiệu lực
133/GM-UBND 27/04/2023 Hết hiệu lực
127/GM-UBND 25/04/2023 Hết hiệu lực
21/TB-HĐĐGKS 18/04/2023 Đang có hiệu lực
77/TB-UBND 18/04/2023 Đang có hiệu lực
02/TB-HĐĐGKS 18/04/2023 Đang có hiệu lực

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn